Uutiset

20.5.2024 22.00valtuustoaloite 20.5.2024Lue lisää »22.4.2024valtuustoaloite 22.4.2024Lue lisää »12.12.2022valtuustoaloite 12.12.2022Lue lisää »15.11.2022ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 14.11.2022Lue lisää »13.6.2022valtuustoaloite 13.6.2022Lue lisää »

Uutisia muualta

valtuustoaloite 22.4.2024

22.04.2024

22.4.2024 Valtuustoaloite maksuttomasta toisen asteen opetuksesta Mäntsälässä

Oppivelvollisuusiän laajennus ja toisen asteen opintojen maksuttomuus on ollut suuri suomalainen

sivistysteko ja toiminut kannusteena muun muassa toisen asteen opintoihin aikoville, missä

oppivälineiden kustannukset nousevat usein jopa tuhansiin euroihin.

Orpon hallitus päätti huhtikuun 2024 kehysriihessä useista merkittävistä suomalaisen

hyvinvointivaltion heikennyksistä. Erityisen haitallinen leikkaus on koulutuksen järjestäjiäkin

koskettava päätös rajoittaa toisen asteen opiskelijoiden maksuttomia oppimateriaaleja ja

ylioppilastutkintomaksuja sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 18 vuotta.

Tämä muutos vaikuttaisi erityisen haitallisesti lukion kolmannen vuoden oppilaiden opiskelussa

ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen sekä myös ammatillisessa opiskelussa, jossa opiskeluun

liittyvien vaatteiden ja tarvikkeiden kustannukset voivat olla huomattavia. Mäntsälän on torjuttava

maksuttoman toisen asteen koulutuksen romuttaminen kunnassamme.

Maan hallituksen päätös vaarantaa vakavalla tavalla yhdenvertaisen mahdollisuuden suorittaa toisen

asteen koulutus. Toimenpiteellä tavoitellaan vain 12 miljoonan euron vuosittaista säästöä

valtakunnallisesti, mutta toteutuessaan se lisää laajoin vaikutuksin nuorten ja perheiden

eriarvoisuutta.

Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin mukaan maksuttomien oppimateriaalien tarjoaminen on lisännyt

lukiokoulutukseen hakeutumista erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden vanhemmista

kumpikaan ei ole korkeakoulutettu, vähintään toinen vanhemmista on työtön tai joiden äidinkieli ei

ole suomi. Toiseen asteen tutkinnon suorittamisella on myös selvä vaikutus myöhempään

sijoittumiseen työmarkkinoille. Hallituksen esitys kohdistuu siis nimenomaisesti jo valmiiksi

heikommassa asemassa oleviin nuoriin ja perheisiin lisäten eriarvoisuutta kaikkialla Suomessa.

Suomen kasvu edellyttää riittävää koulutettua työvoimaa. Hallituksen päätös voi johtaa vuosien

saatossa maamme sisäiseen osaamisvajeeseen. Pienelle maalle ja myös mäntsäläisille yrityksille tämä

olisi merkittävä haitta.

Hallituksen lyhytnäköinen leikkaus uhkaa myös lisätä koulutuksenjärjestäjien hallintokustannuksia,

joten tavoitellut säästöt jäävät todennäköisesti pienemmiksi, kun kaupungit ja kunnat joutuvat

aihetuvia lisäkustannusta paikkaamaan joka tapauksessa omasta budjetistaan.

Tavoiteltu säästötoimi on Mäntsälän näkökulmasta toteuttamiskelvoton. Esimerkiksi oppikirjojen,

erilaisten opetusvälineiden ja tietokoneiden kerääminen pois opiskelijoilta sekä e-kirjalisenssien

katkaiseminen kesken abiturienttivuotta tai opintojen loppurutistusta on arkijärjen vastaista ja

erittäin haastavaa toteuttaa käytännössä. Se myös lisäisi jo entisestään kuormittuneen

opetushenkilöstön työkuormaa. Pahimmassa tapauksessa oppimateriaalien maksullisuudella olisi

myös vaikutusta opinnoissa menestymiseen ja tutkinnon valmistumiseen. Vaihtoehtoisesti lukuisten

pienten laskujen ym. maksujen laskuttaminen nuorilta opiskelijoilta aiheuttaa lisää hallintotaakkaa

sekä -kuluja kunnalle.

 

Keskeisimmät perustelut aloitetta koskien:

• Kuntien ja koulutuksen järjestäjien on vaikutettava siihen, että koulutusleikkaus perutaan. 12 miljoonaa euroa vuodessa on mitätön säästö valtion budjetissa, mutta aiheuttaa haasteita nuorten ja perheiden arjelle sekä ylimääräistä hallintotaakkaa ja -kuluja koulutuksen järjestäjille

• Tämäkin koulutusleikkaus kohdistuu jo usein valmiiksi haavoittavammassa asemassa oleviin nuoriin ja perheisiin. Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin mukaan maksuttomien oppimateriaalien tarjoaminen on lisännyt lukiokoulutukseen hakeutumista erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden vanhemmista kumpikaan ei ole korkeakoulutettu, vähintään toinen vanhemmista on työtön tai joiden äidinkieli ei ole suomi. Toiseen asteen tutkinnon suorittamisella on myös selvä vaikutus myöhempään sijoittumiseen työmarkkinoille.

• Mikäli esitetty koulutusleikkaus toteutettaisiin, sen toimeenpano olisi hyvin vaikeaa kunnissa. Pitäisikö kaksi vuotta käytetyt sähköiset laitteet ja muut välineet palauttaa ja sähköisten oppimateriaalien lisenssit päättää? Vai laskuttaisivatko kunnat ja opetuksen järjestäjät jokaista nuorta erikseen? Molemmat vaihtoehdot lisäisivät kuntien sekä sivistysalan ammattilaisten hallinto-ja työtaakkaa ja synnyttäisivät lisäkuluja.

• Mikäli hallitus ei peru leikkausta, kuntien on selvitettävä mahdollisuuksiaan turva aidosti maksuton toisen asteen koulutus jokaiselle kuntalaiselleen. Tämä edellyttää paikallisesti myös neuvottelua ja sopimista eri koulutuksen järjestäjien kesken

 

 

Edellä mainituin perustein me Mäntsälän sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ja muut

allekirjoittaneet esitämme, että:

1) Mäntsälän edunvalvonnan tavoitteeksi asetetaan valtioon vaikuttaminen, jotta päätetty

koulutusleikkaus perutaan asian jatkovalmistelussa yllä mainituilla perusteilla ja

2) Mäntsälän kunta päättää selvittää hallituksen leikkauksen vaikutukset ja leikkauksen perumisen

kustannukset jo ennen ensi vuoden budjetin päättämistä, jotta tarvittavat määrärahat voidaan lisätä

kunnan oman sivistystoimen budjettiin ja

3) Mäntsälä selvittää eri keinot turvata aidosti maksuton ja yhdenvertainen toisen asteen koulutus

oppivelvollisuutta suorittaville asukkailleen kustantamalla yli 18-vuotiaiden toisen asteen

oppimateriaalit, mikäli valtio toteuttaa koulutusleikkauksen.

20.05.2024 22.00valtuustoaloite 20.5.2024
22.04.2024valtuustoaloite 22.4.2024
12.12.2022valtuustoaloite 12.12.2022
15.11.2022ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 14.11.2022
13.06.2022valtuustoaloite 13.6.2022
23.05.2022valtuustoaloite 23.5.2022
21.06.2021valtuustoaloite 21.6.2021
03.05.2021valtuustoaloite 3.5.2021
07.12.2020valtuustoaloite 7.12.2020
15.09.2020kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle 14.9.2020

Siirry arkistoon »