Uutiset

7.12.2020valtuustoaloite 7.12.2020Lue lisää »15.9.2020kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle 14.9.2020Lue lisää »22.6.2020valtuustoaloite 22.6.2020Lue lisää »1.5.2020Vapputervehdys 2020Lue lisää »16.9.2019valtuustoaloite 16.9.2019Lue lisää »

Uutisia muualta

ehdolle2021.png

Uusi valtuustoryhmämme on nyt remmissä!

Yhteentoista valtuutettuun kasvanut valtuustoryhmämme on aloittanut aktiivisena uuden valtuustokauden. Toiseksi suurimman ryhmän asema on mahdollistanut Sdp:lle hieman vaikutusvaltaisempia asemia sekä lautakunnissa että kunnan konserniyhtiöissä.
Kiitos ryhmämme kasvamisesta kuuluu teille, hyvät Mäntsälän demarit!


Uuden valtuustokauden toisessa kokouksessa jätimme ao. valtuustoaloitteen, joka liittyy kipeään kysymykseen: Miten kunnassamme kontrolloidaan yksityisiltä hoivapalveluyrityksiltä ostettujen palvelujen laatua!
Aloitteen allekirjoittajia löytyi runsaasti myös muista valtuustoryhmistä.


"VALTUUSTOALOITE OSTETTUJEN PALVELUJEN LAADUN TARKKAILUSTA

Mediassa esiintyy säännöllisesti huolestuttavia uutisia, jotka liittyvät hoivapalveluyritysten tuottaman palvelun laatuun. Myös Mäntsälässä tämän suuntaisia huolenilmaisuja tulee säännöllisesti luottamushenkilöiden tietoon.
Suomen suurimmat alan yritykset ovat aktiivisia toimijoita myös Mäntsälässä.

Kunnalla on yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisesti kaikkien alueellaan toimivien hoiva- ja esim. perhekoti -palveluja tarjoavien yritysten toiminnan valvontavastuu. Vastuu koskee kaikkia alan toimijoita, myös niitä, joilta kunta ei palveluja osta. 

 Koska kunnan ostamien palvelujen hinnat on sopimuksissa määritelty, nousee alan yritysten ansaintalogiikan keskiöön katteen tekeminen kuluista säästämällä.Pahimmillaan ylikorostuneet tulostavoitteet voivat johtaa tinkimiseen sekä henkilöstön pätevyydestä että määrästä.

 Yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa määritellään valvontaviranomaiset. Kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija katsotaan valvontaviranomaiseksi, joka lain 17§ mukaan voi tarkastaa palvelujen tuottajan toiminnan sekä sen järjestämisessä käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy.Saman lain 18§ mukaan tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta.

 Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että hallitus selvittää kunnan viranomaisvalvonnan toimintaperiaatteet ainakin seuraavien kysymysten osalta:

  1. Kuinka usein tarkastuksia on tehty viimeisten 10 vuoden aikana?
  2. Onko tarkastuksen kohteille ilmoitettu sen ajan kohdasta aina etukäteen?
  3. Kuinka paljon palveluja tuottaviin kohteisiin on tehty yllätystarkastuksia viimeisten 10 vuoden aikana?
  4. Käsitelläänkö tarkastusten raportit säännönmukaisesti asiantuntijalautakunnassa tai kunnanhallituksessa?
  5. Onko tarkastusten seurauksina ollut sanktioita, korvausvaateita tai yhteistyön lopettamisia?
  6. Jos huomautuksia on jouduttu antamaan, onko käytössä etukäteen laadittu seurantajärjestelmä puutteiden korjautumisen toteamiseksi?

    Mäntsälässä 25.9.2017
    Sdp:n valtuustoryhmä"


Reilumpi Suomi - Työ ja oikeudenmukaisuus

Hyvinvointi rakentuu työlle. Kun teemme työtä, luomme palveluita ja taloudellista pohjaa hyvinvointiyhteiskunnalle. Oikeudenmukaisuus velvoittaa kantamaan vastuuta kaikista, jotka eivät siihen itse pysty. Oikeudenmukaisuus kannustaa myös iloitsemaan menestyksestä, jonka työllään saavuttaa. Me ansaitsemme reilumman Suomen.

Yltiöpäinen ahneus saa kansalaisten enemmistön tuomion. Työ, oikeuden-mukaisuus ja reiluus näkyvät arjen asioiden kautta. Oman lapsen päivähoidon laatu, puiston säilyttäminen tai terveys-keskuspäivystykseen pääsy ovat monelle kuntalaiselle ne tärkeimmät asiat.

Julkiset palvelut pitävät yhteiskunnan eheänä, tukevat elinkeinoelämää ja työllisyyttä, estävät syrjäytymistä sekä tuovat turvallisuutta. Pääosa palveluista tuotetaan kuntien toimesta ja näin on hyvä olla myös jatkossa. Tarvitsemme myös toimeliaita yrittäjiä, jotka omalla toiminnallaan täydentävät julkisesti tuotettuja palveluita. Meidän kannattaa tavoitella maailman parhaita julkisia palveluita, jotka ovat veronmaksajalle hinnaltaan kohtuulliset tuottaa.