Uutiset

20.5.2024 22.00valtuustoaloite 20.5.2024Lue lisää »22.4.2024valtuustoaloite 22.4.2024Lue lisää »12.12.2022valtuustoaloite 12.12.2022Lue lisää »15.11.2022ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 14.11.2022Lue lisää »13.6.2022valtuustoaloite 13.6.2022Lue lisää »

Uutisia muualta

Mäntsälän Nuoret Kotkat

 

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Ai mitkä Nuoret Kotkat?

Nuoret Kotkat on Sosialidemokraattisen työväenliikkeen lapsijärjestö, joka tarjoaa monipuolista toimintaa, sekä on lasten oikeuksien puolesta toimiva etujärjestö. Nuorten Kotkien perustarkoituksena on:

  • Tukea lasten ja nuorten kasvua itsenäisiksi, elämänmyönteisiksi ja tasapainoisiksi aikuisiksi.
  • Yhteistyökykyisiksi, aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi.
  • Antaa arvomaailman johon kuuluvat demokraattisuus, kriittisyys, oikeudenmukaisuus, rauhantahtoisuus, solidaarisuus, sosiaalisuus, suvaitsevaisuus ja tasa-arvoisuus.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Nuoret kotkat tarjoavat monipuolista ja edullista lasten ja nuorten tarpeista lähtöisin olevaa vapaa-ajan toimintaa. Samalla toimintamme ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tukee heidän perheitään. Lasten, nuorten ja perheiden elinoloja edistämme osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Osana valtakunnallista ja maailmanlaajuista kotkaliikettä tarjoamme jäsenistöllemme myös erilaisia mahdollisuuksia valtakunnalliseen ja kansainväliseen kanssakäymiseen. www.nuoretkotkat.fi

 

Kuka voi osallistua toimintaan ja leireille?

Sinä, minä ja monet muut. Kotkatoiminta on suunnattu lapsille ja nuorille, pienimmät osallistuvat vanhempiensa mukana. Ja ohjaajia aina tarvitaan, vaikkei sinulla ole omia lapsia joiden kanssa tulla, niin mukaan vaan, tekemistä löytyy, jokainen on tärkeä. Nuorissa Kotkissa toimiminen ei edellytä puolueen jäsenyyttä, eikä aatetta "tuputeta" lapsillekaan :)