Uutiset

15.11.2022ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 14.11.2022Lue lisää »13.6.2022valtuustoaloite 13.6.2022Lue lisää »23.5.2022valtuustoaloite 23.5.2022Lue lisää »21.6.2021valtuustoaloite 21.6.2021Lue lisää »3.5.2021valtuustoaloite 3.5.2021Lue lisää »

Uutisia muualta

valtuustoaloite 3.5.2021

03.05.2021

Valtuustoryhmämme jätti seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

Valtuustoaloite 3.5.2021 työtyytyväisyyden säännöllinen mittaus
Mäntsälän kunta haluaa profiloitua hyvänä haluttuna työnantajana ja välittää työntekijöistään sekä heidän
työtyytyväisyydestään.
Henkilöstön tyytyväisyyttä, työn kuormittavuutta, työolosuhteita ja työssä viihtymistä tulee mitata
säännöllisesti.
Nykypäivänä ei riitä mittariksi yksi yksittäinen kysely vuodessa eikä laaja kymmeniä kysymyksiä esittävä
yksittäinen kysely ole myöskään mielekäs vastaajille.
Nykyään on tarjolla erilaisia sähköisiä työtyytyväisyyskyselyalustoja, joita hyödyntämällä voidaan toteuttaa
säännöllistä työtyytyväisyyden seurantaa, saada jatkuvaa raportointia esimiehille sekä tätä kautta antaa
esimiehille ajantasaista tietoa ja mahdollisuus reagoida tarvittaessa nopeastikin tiimissä tapahtuviin
muutoksiin.
Hyvä mittausväli olisi esimerkiksi lyhyt muutaman vastauskohdan kysely vaihtelevin kysymyksin joka toinen
viikko tai vähintään kerran kuussa, jotta datasta voitaisiin nähdä työkalussa trendien kehitystä ja
heilahteluja. Ongelmatilanteet välittyvät kyselyiden myötä nopeasti esimiesten tietoon mahdollistaen
tehokkaammin asioihin puuttumisen.
Järjestelmien kautta on myös mahdollista työntekijöiden jättää avoimia lisävastauksia, joihin esimiehet
voivat vastaajan anonymiteetin säilyessä vastata järjestelmän kautta sekä jatkaa näin luottamuksellisesti
keskustelua.
Henkilöstölle tehtävät pulssi kyselyt ovat hyvä ja nykyaikainen tapa henkilöstökokemuksen mittaamiseen.
Säännöllisesti toistuvissa lyhyissä kyselyissä työntekijät antavat palautetta ja voivat viestiä anonyymisti.
Tulokset ovat heti nähtävillä raportteina nettiportaalissa ja ovat helposti käytettävissä päivittäisessä
johtamisessa.
Me allekirjoittaneet haluamme, että Mäntsälän kunta antaa henkilöstölleen mahdollisuuden vaikuttaa,
osallistua ja sitoutua. Säännöllinen työtyytyväisyyskyselyjen suorittaminen, vastausten trendien muutosten
seuranta ja nopea puuttuminen ongelmiin auttavat meitä olemaan parempi ja halutumpi työnantaja.
Sähköinen säännöllinen työtyytyväisyyskyselyjärjestelmä tukee myös esimiestyötä antaen esimiehille
heidän tarvitsemaansa palautetta työolosuhteista ja työtyytyväisyydestä juuri oikeaan aikaan sekä auttaa
tätä kautta ongelmakohtiin puuttumisessa ja työympäristön parantamisessa.
Haluamme välittää kaikista työntekijöistämme sekä pitää heistä huolta. Haluamme myös parantaa
työolosuhteita ja kunnan työnantajakuvaa sekä lisätä kunnan kiinnostavuutta työnhakijoille.
Me allekirjoittajat esitämme, että Mäntsälän kunta hankkii sähköisen työtyytyväisyyskyselyjärjestelmän ja
alkaa säännöllisesti mittaamaan työntekijöiden tyytyväisyyttä.
Mäntsälässä 3.5.2021
SDP:n valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet

15.11.2022ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 14.11.2022
13.06.2022valtuustoaloite 13.6.2022
23.05.2022valtuustoaloite 23.5.2022
21.06.2021valtuustoaloite 21.6.2021
03.05.2021valtuustoaloite 3.5.2021
07.12.2020valtuustoaloite 7.12.2020
15.09.2020kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle 14.9.2020
22.06.2020valtuustoaloite 22.6.2020
01.05.2020Vapputervehdys 2020
16.09.2019valtuustoaloite 16.9.2019

Siirry arkistoon »