Uutiset

15.9.2020kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle 14.9.2020Lue lisää »6.9.2020valtuustoryhmä 13.9.2020Lue lisää »22.6.2020valtuustoaloite 22.6.2020Lue lisää »1.5.2020Vapputervehdys 2020Lue lisää »16.9.2019valtuustoaloite 16.9.2019Lue lisää »

Uutisia muualta

Tällä sivulla Mäntsälän Demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja Reijo Liinamaa kommentoi ajankohtaisia asioita.

Mäntsälän Sdp:n valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 14.9.2020 Kh:lle kirjallisen kysymyksen:

Kunnanhallitukselle osoitettu hallintosäännön 13. luvun 2§:n mukainen kysymys

Kunta päätti kunnanjohtajan päätöksellä olla hakematta harkinnanvaraista valtionosuutta 31.8.2020 päättyneessä haussa.

Valtuustolle tämän kokouksen materiaalissa esitettyjä perusteluja päätökselle voidaan pitää hyväksyttävinä.

Sen sijaan päätös olla tuomatta asiaa kunnanhallituksen päätettäväksi vaatii lisäselvitystä.

Kokouksessaan 24.8.2020 valtuusto hyväksyi talouden pitkän aikavälin Mäntsälä 2026 -ohjelman.

Käsittelyn kuluessa talousjohtaja kytki ohjelman hyväksymisen harkinnanvaraisen valtionosuuden hakemiseen tavalla, joka oli omiaan synnyttämään valtuutetuille sellaisen käsityksen, että valtionosuutta jo olisi päätetty hakea ja että hakemisen edellytys on M2026 -ohjelman hyväksyminen.

Pyydämme kunnanhallitusta vastaamaan tapahtuneen johdosta seuraaviin kysymyksiin:

1) Miten hallitus aikoo jatkossa varmistaa, että kuntaan yleisesti tai kunnanhallitukselle erikseen osoitettu posti jatkossa tulee viranhaltijoiden toimesta toimitetuksi kunnanhallitukselle tai sen puheenjohtajalle toimenpideharkintaa varten?

2) Miten hallitus aikoo varmistaa sen, että viranhaltijoiden valtuustolle antama informaatio on yksiselitteistä eikä sisällä yllä kuvatun kaltaista mahdollisuutta valtuutetuille syntyviin virheellisiin käsityksiin?

Mäntsälän Sdp:n valtuustoryhmä