Uutiset

21.6.2021valtuustoaloite 21.6.2021Lue lisää »3.5.2021valtuustoaloite 3.5.2021Lue lisää »7.12.2020valtuustoaloite 7.12.2020Lue lisää »15.9.2020kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle 14.9.2020Lue lisää »22.6.2020valtuustoaloite 22.6.2020Lue lisää »

Uutisia muualta

Tällä sivulla Mäntsälän Demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja Heli Hallikainen kommentoi ajankohtaisia asioita.


Hyvät kuntalaiset, 

Tätä kirjoittaessani tuoreena SDP valtuustoryhmän puheenjohtajana olemme syksyn myötä aloittaneet uuden kauden haastavassa tilanteessa sekä alati muuttuvassa ympäristössä.
Viime valtuustokaudella alkanut koronaepidemia osoitti, kuinka äkillisiä muutokset voivat olla ja kuinka vaikeaa talouden ennustaminen on tällaisissa laajoissa kriisitilanteissa.
Alkava valtuustokausi tulee varmasti tuomaan eteemme moninaisia haasteita, siksi onkin tärkeä jatkaa määrätietoisesti asioiden eteenpäin viemistä ja laajaa yhteistyötä päätöksenteossa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.   

Alkuvuoden 2021 koronarajoitustoimien väljentymisen jälkeen kesällä koettiin Suomen taloudessa vahvaa kasvua. Korona on vaikuttanut myös muuttoliikkeisiin ja Mäntsälän onkin pyrittävä nyt aktiivisin toimin vaikuttamaan siihen, että saisimme mahdollisimman ison osan muuttovirrasta sekä uusia asukkaita. Kuntamarkkinointi sekä koko kuntakonsernin panos on tässä oleellinen. Tiukasta talouden tilanteesta huolimatta meidän on jatkuvasti kehitettävä kuntaa ja palveluitamme, jotta emme taannu vaan annamme kuntalaisille sekä myös tänne muuttamista harkitseville viestin siitä, että olemme kehittyvä ja elinvoimainen jatkossakin.  

Kuntalaisilta viime aikoina esiin nousseissa palautteissa on erityisesti tullut kommentteja liittyen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuteen. Keusoten toimintaa onkin pyrittävä jatkossa paremmin ohjaamaan omistajaohjauksella. On myös tärkeää lisätä entistä enemmän tiedonkulkua sekä vaikuttamistamme muissakin ylikunnallisissa instansseissa.  Mäntsälän näkökantaa tulee tuoda vahvemmin esille ja valvoa Mäntsälän etuja.  Iso sote tuo tullessaan jälleen muutoksia talouteemme, siksi meidän on pyrittävä olemaan ennakoivia sekä etupainotteisia toimissamme.    

Vuoden 2021 talousarvion yhteydessä päätettiin Mäntsälä 2026 säästöohjelmasta vuosille 2021 - 2026 talouden tervehdyttämiseksi. Yhteiset ponnistukset talouden tervehdyttämiseksi ovat tärkeä kokonaisuus erilaisia toimia niin tulojen lisäämiseksi kuin menojen karsimiseksikin. Keskelle tätä muutosprosessia iski korona, joten joudumme joustamaan ja luovimaan sekä ottamaan olosuhteita huomioon ohjelman toteutuksen edetessä tulevina vuosina.

Koronan suorien kustannusten lisäksi kunnan toimintaan aiheutuu muita epäsuorempia vaikutuksia. Korona aiheuttaa myös kuntalaisille myös paljon hätää ja inhimillisiä kärsimyksiä. Pandemia muuttaa tapaamme toimia sekä luo uusia koronan jälkeisiä käytänteitä. Epidemia muokkaa asenteitamme sekä myös olosuhteita - olemmekin päätymässä monilta osin ns "uuteen normaaliin" eli olemme uusien haasteiden edessä niin kuntatasolla kuin yksilötasoillakin.
Kokonaisuuden huomioiminen sekä koronan vaikutusten mahdollisimman tehokas lieventäminen kunnassa on tärkeää. Mäntsälä tarvitsee tarkan ja tehokkaan korona-exit suunnitelman sekä siihen sisältyvien toimenpiteiden konkreettisen jalkauttamisen.
On tärkeää pitää kaikki mukana - ja huomioida mm. koronan aiheuttaman syrjäytymisen, ulkopuolisuuden, koulupudokkuuden, lisääntyneen päihteidenkäytön sekä muunkinlaisten ei-toivottujen lieveilmiöiden vaikutukset alueellamme. Lieventääksemme vaikutuksia ja auttaaksemme Mäntsälää toipumaan on tärkeä tunnistaa ongelmat sekä yksilöidä ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

Koronan tuomista haasteista huolimatta on kunnan hankkeita ja prosessien kehitystä viety eteenpäin. Ehnroosin koulun rakentaminen ja Amandan päiväkodin uudisrakentamisen ovat edenneet ja muitakin pienempiä hankkeita on toteutettu.  Hallintoa on uudistettu ja olemme saaneet monta tärkeässä roolissa olevaa uutta henkilöä kunnan palvelukseen. Meillä on aloittanut mm. uusi kunnanjohtaja, sivistysjohtaja, talousjohtaja sekä henkilöstöjohtaja. Opetustoimessa ja muissakin kunnan palveluissa on tehty monenlaisia erityisjärjestelyjä.
Haluankin SDP ryhmän puolesta kiittää kaikkia kunnan virkamiehiä ja työntekijöitä tärkeästä panoksestanne erityisissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Myös me luottamushenkilöt olemme olleet pandemian aikana uusien haasteiden edessä. Poikkeusoloissa olemme palaveeranneet ja etäkokoustaneet - olemme olleet tiiviisti yhteyksissä vaikka emme fyysisesti ole välttämättä joka tilanteessa tavanneetkaan - hyvä yhteistyö niin luottamushenkilöiden kuin kunnan virkamiestenkin kesken on avain nyt ja jatkossakin Mäntsälän tulevaisuudelle.
Haasteita ei tule puuttumaan tältäkään valtuustokaudelta, mutta tehkäämme tiivistä yhteistyötä ja pitkäjänteistä kehittämistä tulevinakin vuosina.

Kunnan avaintehtävä on tuottaa palveluita kuntalaisille. Meidän on tehtävä määrätietoisesti töitä, jotta voimme turvata kuntalaisille kattavat ja laadukkaat palvelut sekä täydentää myös palvelutarjontaamme puuttuvilta osin tulevina vuosina. Tärkeintä on pysyä kehittyvänä ja houkuttelevana kuntana sekä tuoda esiin myös positiivista viestiä haasteistamme huolimatta.

Kunnassa puhuttavat parhaillaan mm. koulukuljetukset, kirjaston tilaratkaisut, uimahallin puute sekä julkiset liikenneyhteydet ja Z-junien toiminnan epävarmuus sekä liian harvat junaliikenteen vuorovälit.
Valtuusto on juuri aloittamassa luomaan uutta kuntastrategiaa Mäntsälälle. Strategiaan on syytä linjata tärkeitä kehityskohteita sekä tavoitteita tuleville vuosille.
Haastan kaikki kuntalaiset mukaan uuden strategian luomistyöhön - miten sinä haluaisit Mäntsälää muuttaa? Mitä täältä puuttuu, mitä kehittäisit ja mikä on meillä hyvää? Ota rohkeasti yhteyttä valtuutettuihimme tai laita viestiä - rakennetaan yhdessä ja yhteistyöllä meille kaikille parempaa Mäntsälää.   "Aina on parannettavaa - maailma ei ole valmis!" -Käärikäämme yhdessä hihat positiivisesti eteenpäin katsoen ja samalla vahvasti Mäntsälän eteen töitä tehden.

Hyvää ja aurinkoista syksyä kaikille toivottaen

Heli Hallikainen