Uutiset

20.5.2024 22.00valtuustoaloite 20.5.2024Lue lisää »22.4.2024valtuustoaloite 22.4.2024Lue lisää »12.12.2022valtuustoaloite 12.12.2022Lue lisää »15.11.2022ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 14.11.2022Lue lisää »13.6.2022valtuustoaloite 13.6.2022Lue lisää »

Uutisia muualta

Tällä sivulla Mäntsälän Demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja Heli Hallikainen kommentoi ajankohtaisia asioita.


Hyvät kuntalaiset, 

Keväinen tervehdys SDP valtuustoryhmän puolesta kaikille.

Alkanut valtuustokausi on jo tuonut ja varmasti jatkossakin tuo eteemme moninaisia haasteita, siksi onkin tärkeä jatkaa määrätietoisesti asioiden eteenpäin viemistä ja laajaa yhteistyötä päätöksenteossa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.   
  
Kuntalaisilta viime aikoina esiin nousseissa palautteissa on erityisesti tullut kommentteja liittyen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuteen. Keski-Uudenmaan sote alueen toimintaa onkin pyrittävä jatkossa paremmin ohjaamaan ja tiedonkulkua varmistamaan.

Kunnan avaintehtävä on tuottaa palveluita kuntalaisille. Meidän on tehtävä määrätietoisesti töitä, jotta voimme turvata kuntalaisille kattavat ja laadukkaat palvelut sekä täydentää myös palvelutarjontaamme puuttuvilta osin tulevina vuosina. Tärkeintä on pysyä kehittyvänä ja houkuttelevana kuntana sekä tuoda esiin myös positiivista viestiä haasteistamme huolimatta.

Pidin valtuustossa ryhmäpuheenvuoron liittyen vuoden 2021 tilinpäätökseen - alla puheeni:

Ryhmäpuheenvuoro valtuusto 23.5.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja läsnäolijat elämme haasteellisia ja historiallisiakin aikoja. Vuosi 2021 toi muutoksia ja lisää muutoksia on tuonut myös vuoden 2022 alku.
Kuluneen vuoden 2021 kuntatalous oli haasteellinen Keusoten yleisen kustannusten kasvun myötä ja lisähaasteensa taloudelle toi myöskin korona.

Vuoden kulkua raamitti lisäksi uuden keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu. Samalla uuden valtuustokauden alettua laadittiin Mäntsälälle uusi kuntastragia vuosiksi 2022-2025, joka ohjaa nyt päätöksentekoamme. Kuntamme uusien valittujen arvojen myötä laaditut kolme kärkitavoitetta turvallinen sujuva arki, osallistava yhteisöllisyys ja vastuullinen kehittävä vire haastavat meitä tekemään järjestelmällistä ja tavoitteelista päätöksentekoa Mäntsälän tulevaisuuden hyväksi. Olemmekin suuresti vastuussa päätöksillämme siitä, millaiseksi Mäntsälä kehittyy ja kuinka hyvää arkea voimme täällä kukin läheisiemme kera elää. SDP ryhmä on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiimme ja haluaa olla rakentamassa Mäntsälän palveluita kohden strategiaan valittua päämäärää kasvavaa ja kehittyvää parhaan arjen paikkakuntaa.

Vuonna 2021 kunnan oma toiminta pysyi sangen hyvin budjetissa ja valtion Keusotelle antamien koronakorvausten myötä kuluneen vuoden tilinpäätöksemme kääntyikin historiallisen positiiviseksi Mäntsälän saatua peräti 5,1 miljoonaa palautusta Keusotelta.
Ilman koronakorvauksia tilikauden tuloksemme ei olisi näyttänyt niin hyviä lukemia, kuin mihin lopulta päädyttiin eli peräti 6 879 000€ ylijäämäiseksi.

Hyvään vuosikatteeseemme vaikutti myös ennakoitua parempi verotulokertymä sekä saamamme harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus 1,55 milj euroa. Hyvä, että harkinnanvaraista tukea haettiin ja hienoa, että sitä meille myös myönnettiin.

Voitanee todeta, että historiallisen hyvä tulos ei olisi toteutunut tällaisena ilman saatuja tukia. Hyvän tuloksen ansiosta voimme tehdä 6 miljoonan investointivarauksen kauan odotetulle ja kuntalaisten sankoin joukoin toivomalle vesiliikuntakeskukselle eli uimahallille. Tämä on erittäin lämpimästi kannatettava konkreettinen tahdonilmaus uimahallihankkeen toteutumiseksi tulevina vuosina. Hieno juttu ja tärkeä etappi hankkeelle.

Talouden ajat ovat kuitenkin yhä haasteelliset, joten viime vuoden hyvästä tuloksesta huolimatta ei voida ryhtyä henkseleiden paukutteluun. Mäntsälä 2026 säästöpaketti on toteutunut vain osittain ja lisäsäästöjä sekä toiminnan tehostamista tarvitaan vielä tulevinakin vuosina. Oman lisänsä talouden haasteisiin luo muuttunut globaali tilanne ja Ukrainan sota, jotka vaikuttavat talouteen, energiakustannuksiin sekä liikkumisen kustannuksiin. Korkojen nousun uhka ja yleinen inflaation kasvu sekä eri sektoreilla koetut muuttuneiden kustannusten tuomat vaikutukset työllisyyteen voivat myös vaikuttaa tuleviin vuosiimme. Talouden tila vaikuttaa myös kuntakonsernimme tytäryhtiöihin. Nivos on saanut osansa muuttuneesta maailmantilanteesta ja yhtiössä onkin tarpeen tehdä toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi eri toiminnoissa. Korona puolestaan on kurittanut etenkin Jäähallin tulosta, jonka johdosta jäähalli tarvitsee kunnan tukea toiminnalleen. Kunnan tytäryhtiöiden tuloksen kehittymistä tulevina vuosina tuleekin seurata osana konsernivelkamme tarkkailua ja kiinnittää erityistä huomiota konserniohjauksen toimivuuteen.

Vuoden 2021 aikana Mäntsälä onnistui hieman lisäämään asukaslukuaan ja yrityspuoleltakin kuulimme hyviä uutisia. Todettakoon kuitenkin, että työpaikkaomavaraisuudessamme on yhä parantamisen varaa - tarvitsemme edelleen lisää työpaikkoja.
Tutkitusti Mäntsälään muutetaan edullisen asumisen perässä, mutta monesti pitovoimamme ei riitä pitämään ja juurruttamaan asukkaita. Meiltä muutetaan pois mm. opiskeluiden, työpaikkojen, laajemman palvelutarjonnan sekä toimivamman joukkoliikenneyhteyden vuoksi - näihin seikkoihin ja konkreettisiin toimiin pitovoiman lisäämiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota Mäntsälän menestyksen takaamiseksi.

Hyvät kuulijat, talouden haasteista huolimatta ei ole syytä kuitenkaan vaipua totaaliseen synkkyyteen. Muistakaamme, että meillä on paljon myös hyviä positiivisia asioita kunnassamme. Olemme saaneet uuden kunnanjohtajan ja uusia osaavia virkahenkilöitä - yhteistyö päätöksenteossa on kaiken a ja o, sujuvalla yhteistyöllä on hyvä jatkaa Mäntsälän asioiden kehittämistä. Kuluneen vuoden aikana uudistettiin hallintorakennetta, valmisteltiin uuteen kuntastrategiaan liittyviä tarkempia sisältöjä toimialoittain sekä vietiin eteenpäin myös isoja hankkeita, kuten Ehnroosin koulun ja Amandan päiväkodin rakentaminen, joilla turvaamme terveelliset ja toimivat tilat lapsillemme sekä yksiköiden henkilökunnalle.

On syytä pitää jatkossakin huolta kunnan vetovoimasta ja elinvoimaisuudesta. Tarvitsemme uusia asukkaita, uusia yrityksiä sekä lisää työpaikkoja. Meidän tulee pitää Mäntsälä eteenpäin katsovana ja kehittyvänä kuntana, jossa palvelut täydentyvät - talouden niukasta liikkumistilasta huolimatta emme voi säästää itseämme hengiltä ja alkaa taantumaan, sillä kilpailemme yhä tiukasti muuttajista yhdessä muiden kehyskuntien kanssa. Kunnan vetovoimaa ja pitovoimaa lisääviin hankkeisiin tulee panostaa sekä järjestelmällisesti rakentaa kuntakuvaamme ja imagoamme. Viestintään ja markkinointiin onkin jo satsattu ja olemme saaneet uudistetut aiempaa paremmin toimivat nettisivut. Näen Mäntsälällä paljon mahdollisuuksia tulevina vuosina - niihin pitää tarttua sekä huolehtia siitä, että houkuttelemme jatkossakin muuttajia ja varmistamme lisäksi monipuolisen tonttitarjonnan niin omakotirakentajille, kuin tänne sijoittumista suunnitteleville yrityksillekin.

Lujasti töitä tehden ja positiivisin mielin tulevaan katsoen SDP ryhmä haluaa kiittää kunnan virkamiehiä sekä työntekijöitä kuluneen vuoden hyvin tehdystä työstä.
SDP ryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä esitetyssä muodossa ja toivottaa samalla kaikille oikein hyvää ja aurinkoista kesää sekä menestystä vuoden 2022 haasteiden ratkomiseen.

*****
Haluamme SDP ryhmällä tehdä töitä Mäntsälän tulevaisuuden eteen - kuulemme myös mielellämme palautetta kuntalaisilta. Saa laittaa viestiä, soittaa tai nykäistä hihasta kylillä kohdatessamme. 
Rakennetaan yhdessä meille kaikille parempaa huomista!

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille toivottaen

Heli Hallikainen