Uutiset

16.5.2022valtuustoryhmä 22.5.2022Lue lisää »21.6.2021valtuustoaloite 21.6.2021Lue lisää »3.5.2021valtuustoaloite 3.5.2021Lue lisää »7.12.2020valtuustoaloite 7.12.2020Lue lisää »15.9.2020kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle 14.9.2020Lue lisää »

Uutisia muualta

valtuustoaloite 22.6.2020

22.06.2020

Valtuustoryhmämme jätti seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

Valtuustoaloite Mäntsälän järvien tilan kohentamiseksi 22.6.2020

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, 9.6.2020 kokouksen asialistan pykälässä § 65 Mäntsälän järvien
veden laatu vuosina 2018-2019 todetaan, että kahden Mäntsälän järven tilanne on huonontunut merkittävästi.
Huolestuttavin tilanne on Isojärvellä ja Kilpijärvellä, jotka ovat pudonneet uudessa arvioinnissa huonoon
ekologiseen tilaan, kun aiemmissa arvioinneissa ne ovat olleet välttävässä ekologisessa tilassa.

Isojärvi ja Kilpijärvi kuuluvat pintavesityyppiin runsasravinteiset järvet ja niiden ekologinen luokka laski
välttävästä huonoon vuoden 2019 luokituksessa. Isojärven ja Kilpijärven kokonaisfosfori- ja -typpipitoisuudet
näyttäisivät olevan kasvusuunnassa. Myös molempien järvien a-klorofyllipitoisuus on kasvusuunnassa.
Isojärven ja Kilpijärven näkösyvyys oli hyvin alhainen, ja vesi oli sameaa.
Kilpijärvelle on toukokuussa 2020 valmistunut valuma-alueselvitys opinnäytetyönä. Siinä on laskettu, mistä
uomista tulevat suurimmat ravinnekuormitukset järveen. Opinnäytetyössä myös esitetään tulevia
vesiensuojelutoimenpiteitä. Opinnäytetyöstä saatuja tietoja tulisi käyttää hyödyksi Kilpijärven tulevien
kunnostustoimien suunnittelussa.
Vastaavanlaista valuma-aluetarkastelu olisi hyvä tehdä muillekin Mäntsälän järville, joilla on kunnostustarvetta.

Mäntsälän järvet ovat tärkeitä kuntalaisille virkistyskäytösssä, kalastuksessa ja muutoinkin ympäristöarvoiltaan.
Kunta markkinoi itseään luonnonläheisenä kuntana ja hyvänä paikkana asua – järvivesien kunto kuuluu
olennaisena osana kuntalaisten ja luonnon hyvinvointiin. Kilpijärvellä on kunnan uimaranta, joka on kovassa
käytössä - veden laadun parantaminen on oleellisen tärkeä toimenpide sekä luonnonsuojelun että asukkaiden
hyvinvoinnin takia.
Me allekirjoittaneet esitämme, että kunta ryhtyy yhdessä Maaseututoimen, paikallisten maanomistajien,
kalastuskuntien, kyläyhdistysten ja muiden asianomaisten kanssa pikaisiin konkreettisiin toimiin kunnan alueen
järivivesien laadun kohentamiseksi ja toteuttaa vesiensuojelutoimenpiteitä erityisesti huonoon ekologiseen
tilaan vajonneiden Isojärven ja Kilpijärven tilan kohentamiseksi.
Kilpijärven tilasta toteutetun opinnäytetyön toimenpidesuosituksia tulee ryhtyä toteuttamaan ja samalla
huomioida muidenkin kunnan alueen järvien tarvitsemat toimenpiteet.

Linkki Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan pöytäkirjaan: https://tuusula.cloudnc.fi/

Linkki ympäristölautakunnan päätöksessä mainittuun opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060316656

16.05.2022valtuustoryhmä 22.5.2022
21.06.2021valtuustoaloite 21.6.2021
03.05.2021valtuustoaloite 3.5.2021
07.12.2020valtuustoaloite 7.12.2020
15.09.2020kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle 14.9.2020
22.06.2020valtuustoaloite 22.6.2020
01.05.2020Vapputervehdys 2020
16.09.2019valtuustoaloite 16.9.2019
22.08.2019Valtuustoaloite kantoi hedelmää
25.09.2018päätöksiä valtuustossa 24.9.2018

Siirry arkistoon »